top of page

智慧的母親 (姊妹區合辦)

母親

一樓副堂敬拜,二樓分組查經

地 點:

查經 、代禱支持、分享育兒心得

內 容:

逢週二上午 10:00 - 12:00

時 間:

對象

BB Playgroup (需要報名)​

6個月至2歲小朋友及家長

一樓BB房

地 點:

祈禱、故事、感統遊戲、大小肌肉訓練等

內 容:

逢週二上午 10:00 -12:00 及 下午 2:00 - 4:00

時 間:

對象

兒童區

小陽光親子團契​

對象:3-10歲特殊需要孩子及家長

地 點:二樓

時 間:每月第1個星期日下午2:30 - 4:30

陽光家族

對 象:有特殊需要的孩子

地 點:二樓210-211室

時 間:每月第1及第3個主日中午 12:00 - 1:15

內 容:唱詩敬拜 / 聖經內容 / 手工

Awana (每年7-8月招生)​

對 象:2-7歲

地 點:二樓

時 間:逢週六晚上 5:30 - 7:15

內 容:唱詩敬拜 / 聖經內容 / 遊戲

關於兒童區

兒童事工的理念是按基督教教育原則,以聖經真理牧養兒童,扶助他們成長。基督教教育是藉著神的能力,透過聖經的教導和聖靈在我們生命中不斷的工作,使我們改變成為新造的人。本堂的兒童教育是按這原則,讓託付給我們的兒童,從小經歷神的能力,生命得以建立和改造,不斷成長。

牧區宗旨

兒童事工理念是以「基督教教育」為原則,有系統地以聖經真理去牧養0-12歲的小孩,在真理上建立正面的價值觀,培育健康的人格及發掘他們的恩賜。藉著神的能力去改變每一位兒童的生命,讓他們不斷成長,成為基督的精兵。

教養孩童,使他走當行的道,就是到老他也不偏離。

(箴言22:6)

嬰兒親子崇拜​

0-2歲 (請家長陪同)

一樓嬰兒室

地 點:

唱詩敬拜 / 聖經內容 / 奉獻 / 祈禱

內 容:

主日上午 10:30 - 11:00

時 間:

對象

幼兒主日學​

2-6歲

二樓

地 點:

唱詩敬拜 / 聖經內容 / 奉獻 / 祈禱

內 容:

主日上午 9:00 - 10:10 及上午 10:30 - 11:40

時 間:

對象

兒童主日學​

P1-P6

二樓

地 點:

唱詩敬拜 / 聖經內容 / 奉獻 / 祈禱

內 容:

主日上午 9:00 - 10:10

時 間:

對象

小朋友星期日返唔到教會,平日又要留在家中,所以港福堂為各位小朋友預備了不同的節目,希望可以陪伴大家。同時家長及小朋友都可以參與。

港福「Faith常兒童台」
bottom of page